Pusťte nás na ně ...
... i v Kadani!


Volby do zastupitelstva města Kadaně 2018

  • V souladu § 23 ods. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla Kandidátní listina České pirátské strany registrována pro volby do zastupitelstva města Kadaně, konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
  • Dovolujeme si požádat o Váš hlas. Piráti v Kadani jsou připraveni, stejně jako již v mnoha obcích, krajích i v parlamentu České republiky, převzít odpovědnost za řízení veřejné správy.
  • V osobě lídra kandidátky Ing. Jany HLADOVÉ nabízíme nominanta na post starostky města, stejně jako v osobách dalších kandidátů odborné garanty do městské rady.
  • V textu dále je uveden především program, který budeme velmi důsledně prosazovat, kandidátní listinu pro říjnové volby, ale i mnoho dalších důležitých informací...

Kalendář událostí

Nadcházející události


5.-6. října září 2018 ... Volby do obecního zastupitelstva a senátu

Nyní už nás čekají jen volby do obecního zastupitelstva a Senátu parlamentu České republiky.

Neseďte prosím doma a přijďte k volbám využít svého základního ústavního práva.

Proběhlé akce


29. září 2018 ... Setkání s občany

Cestou na kadaňské vinobraní jste měli možnost s námi diskutovat. Diskuse se zúčastnil poslanec parlamentu České republiky Mikuláš Pexa

Mikuláš Peksa (* 18. června 1986) je pirátský poslanec v PSP ČR za Ústecký kraj. Je rovněž garantem zahraničního týmu Pirátů. Vystudoval Gymnázium Christiana Dopplera a Biofyziku na Matematicko-Fyzikální fakultě UK. V průběhu studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance pro výzkum dynamiky tekutin v porézních materiálech. Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvorbě mezinárodně-politického programu. Mezi jeho zájmy patří kromě přírodních věd a IT také historie, filozofie, mezinárodní politika, LARPy a RPG.


22. září 2018 ... Pirátská párty na Liďáku

Vážení kadaňáci a okoláci :D Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na poslední letošní akci na naší zahrádce před Liďákem :) Pirátská párty se koná v sobotu 22.9.2018 od 17:00 ve spolupráci s Piráty Kadaň (Česká Pirátská strana) a Captain Morgan. Těšit se můžete na skvělou muziku, pití a jídlo.


19. září 2018 ... Setkání s občany

Dnes jste s námi měli příležitost pohovořit na dvou místech. Prvně jsme se před nepřízní počasí uchýlili před obchodní dům v ul. kpt. Jaroše a dalším zastavením byl prostor před kadaňským koupalištěm.

Výsledek? Děkujeme za projevenou přízeň a podněty do dalších dní.


15. září 2018 ... Ukliďme Želinský meandr

Pojďte se s Piráty zapojit a podpořit dobrou věc - okolí řeky směrem od mostu k ČOV až k malé vodní elektrárně vybízí k procházkám. Tak ať to tam máme čisté:-) Sraz 15.9.2018 v 9:00 na parkovišti u autobazaru za mostem (ul. Pokutická)

Výsledek? Dnes proběhl pirátský úklid naučné stezky Želinský meandr. I přes skromnější účast je výsledek efektivní a viditelný. Tak pokud se tam vydáte, minimálně dnes by měl být zážitek bez odpadků. Akcí jako byla ta naše proběhlo po Kadani několik, takže tímto děkuji za účast všem, kteří se připojily k jakékoliv z nich, protože šlo o dobrou věc - o naše čistší okolí.


8. září 2018 ... Tour de PUB

  • V rámci kontaktní kampaně jsme navštívili několik kadaňských hospod a restaurací.

  • Příjemná setkávání v průběhu večera jsme využili k diskusi nad programovými tématy a obecně se nejvíce dostalo na každodenní problémy, které občané v Kadani řeší. V řadě oblastí očekávají součinnost a angažovanost města, kterých se doposavad nedostává.

  • Výsledek? I v Kadani je stále co zlepšovat.


4. září 2018 ... Ženy v politice

  • Co to je, hlas žen v politice? Jaká témata jsou specifická? Koho zajímá porodnictví, péče o blízké (malé děti, ty stárnoucí či s postižením), téma výživného, péče o ohrožené děti obecně…?

  • Lídr kadaňské kandidátky Jana Hladová společně s Hanou Vodrážkovou navštívily setkání v režii angažovaných Litoměřičáků Bylo neformální a přitom strukturované, otevřené a přitom pro zvané - takové oblečené i neoblečené. Sdílely jsme své zkušenosti ... přijela Michaela Marksová-Tominová, bývalá ministryně za ČSSD, a Michaela Tejmlová, kandidátka v Jablonci za Senátor 21, a také Eva Outlá, starostka Ústeckého Střekova ... hodně se diskutovalo.

  • Výsledek? Online rozprava i hlasování. Jeden rovnocenný hlas pro každého člena (ne delegátský systém). Vše v zápisech, zveřejňovaných vzápětí po jednání. Registr schůzek a kontaktů. Tohle v praxi umožňuje nejen zapojení žen, ale i lidí z odlehlých regionů, s postižením, anebo prostě a jenom bez finančních prostředků.

PROGRAM PIRÁTŮ V KADANI - Volby do zastupitelstva města Kadaně 2018

Volební program kadaňských pirátů se opírá o zákadní společenské hodnoty: SVOBODA, TRANSPARENTNOST, DEMOKRACIE A PROEVROPSKÉ SMĚŘOVÁNÍ, které jsou obsaženy v komplexním programu České pirátské strany Černé na bílém. Na komunální úrovni jsme tyto fundamentální myšlenky implementovali do následujících oblastí, ve kterých nabízíme konkrétní řešení problémů doposud neřešených, nebo nápady na zlepšení stávajícího chodu agendy města. Pirátský program, jak se již mnohokrát osvědčilo, je velice atraktivní i pro ostatní politické subjekty a nese s sebou velký koaliční potenciál. I to je záruka, že hlas udělený České pirátské straně není úkonem nicotným, protože bez ohledu na sílu mandátu pomůže prosadit obecně prospěšné věci.

Kadaň otevřená...

Větší otevřenost a vizualizace úřadu, větší názorová pluralita radničních novin, zveřejňování maximálního množství informací, možnost komunikace s každým zastupitelem...

Kadaň transparentní...

Kontrola moci a mocných - boj s korupcí, transparentní veřejné zakázky - snížíme náklady a zvýšíme kvalitu, kontrola prodejů obecního majetku, dohled nad hospodařením městských organizací, omezení nekalého jednání zastupitelů i úředníků...

Kadaň hospodárná...

Vyrovnaný a rozumný rozpočet, zveřejňování závěrečných účtů města i městských organizací, kompetentní a nezávislé složení dozorčích rad...

Kadaň paticipativní...

Zapojení lidí do rozhodování, občan je partner a má právo kontrolovat jak pro něj politici pracují, otevřené jednání s lidmi...

Kadaň digitalizovaná...

Zjednodušení administrativy pomocí technologií, online dostupnost úřadu...

Kadaň bezpečná...

Bezpečnější sídliště, smysluplná práce městské policie - místní strážník do každé lokality, zapojení sboru dobrovolných hasičů...

Kadaň kulturní...

Podpora kulturních akcí napříč zájmovými skupinami na úkor mainstreamu. Více kultury na náměstí...

Kadaň vzdělaná...

Zajištění dostatečných kapacit ve školských zařízeních pro všechny věkové skupiny dětí, spravedlivé rozdělování dotací do volnočasových aktivit dětí, podpora vedoucích zájmových a sportovních sdružení...

Kadaň zdravá...

Podpora navýšení počtu praktických i specializovaných lékařů. Tlak na kvalitu poskytované péče v zařízení města

Kadaň udržitelná...

Změna přístupu k hospodaření se zdroji, šetrné hospodaření s vodou, zelená infrastruktura, omezení zpevněných ploch a záborů zemědělské půdy, obnova zeleně a příprava na klimatickou změnu...

Více..

Kandidátní listina PIRÁTŮ V KADANI - Volby do zastupitelstva města Kadaně 2018

Myšlenky a zásady, které jsou zapracovány do volebního programu výše, je připraveno prosazovat těchto sedmadvacet kadaňských patriotů. Kandidátní listina obsahuje vyváženou kombinaci státních úředníků, jejichž silnou stránkou za odbornými znalostmi je především orientace v právním řádu, dále osobností z neziskového i soukromého sektoru, které kromě odborných znalostí vynikají v provozní ekonomice. Samozřejmostí jsou zkušenosti s řízením lidských i kapitálových zdrojů. Náš tým je nad rámec kandidujících ale daleko širší, máme celou řadu konzultantů a poradců, díky nimž jsme schopni obsáhnout kompletní portfolio oblastí, které se na radnici řeší jak v oblasti samosprávy, tak i správy státní. Děkujeme za Váš hlas.

Ing.Jana
HLADOVÁ41 let

úředník - vedoucí odboru životního prostředí, environmentalistka členka České pirátské strany

Mgr.Hana
VODRÁŽKOVÁ45 let

ředitelka neziskové organizace RADKA z.s. členka České pirátské strany

Ing.David
ČERNÝ35 let

státní požární dozor - HZS Ústeckého kraje bez politické příslušnosti

Bc.Stanislava
HAMÁKOVÁDiS.35 let

vedoucí dobrovolnického centra, sociální pracovnice bez politické příslušnosti

Ing.Pavel
MILTNER37 let

geodet bez politické příslušnosti

Mgr.Jiří
KOPICA39 let

muzejník, historik bez politické příslušnosti

Ing.Hana
TIRPÁKOVÁ25 let

administrativní pracovnice – účetní bez politické příslušnosti

Ing.Miloslava
KARFILÁTOVÁ52 let

personalistka bez politické příslušnosti

Bc.Jiří
JEDLIČKA54 let

živnostník bez politické příslušnosti

Bc.Alice
BATUJEVA38 let

asistent pedagoga, lektor tance bez politické příslušnosti

Bc.Nikola
HALOUZKOVÁDiS.26 let

vedoucí nízkoprahového zařízení bez politické příslušnosti

Mgr.Monika
KUBOVÁ41 let

lektorka, překladatelka bez politické příslušnosti

Alexandra
OKAFOR22 let

podnikatelka bez politické příslušnosti

Karel
VODRÁŽKA50 let

podnikatel bez politické příslušnosti

Daniel
CAMBOLO18 let

student bez politické příslušnosti

Jiří
NEUMANN56 let

OSVČ bez politické příslušnosti

Marek
KRATOCHVÍL35 let

inspekční elektrikář bez politické příslušnosti

Michal
MÉSZÁROS22 let

ICT specialista bez politické příslušnosti

Vladislav
URBAN54 let

site office bez politické příslušnosti

Bc.Jaroslava
VYKYDALOVÁ43 let

PR manažerka bez politické příslušnosti

Ing.Jiří
BENEŠ42 let

hlavní účetní bez politické příslušnosti

Miroslava
LEBDUŠKOVÁ46 let

kuchařka bez politické příslušnosti

Marcela
HEJTMÁNKOVÁ48 let

pracovník v sociálních službách bez politické příslušnosti

Irena
HOFHANS46 let

učitelka ZUŠ bez politické příslušnosti

Jaroslav
HLAD43 let

technolog - ČEZ bez politické příslušnosti

Michaela
URBANOVÁ22 let

administrativní pracovník bez politické příslušnosti

Jana
VILDOVÁ33 let

mateřská dovolená bez politické příslušnosti
Více..

Články

Každý z nás, výše uvedených kandidátů, si je vědom skutečnosti, že pro určitou část našich spoluobčanů jsme zatím neznámými v osobní i profesní rovině a že v oblasti řízení chodu našeho města jsme neměli zatím příležitost představit se vůbec. Protože mimo využití pasivního volebního práva, formou přímé kandidatury do zastupitelstva obce, je každý z nás také volič, jsme si velmi dobře vědomi, že nestačí jen kvalitní volební program a jeho nositelé, za kterými je vidět dlouhá řada kvalitně odvedené profesní práce, ale že pro společný úspěch a důvěru je důležité se více otevřít. K tomuto účelu jsme se rozhodli zveřejnit naší vybranou publikační činnost ve volné formě a na volná témata, abyste se o nás měli šanci dozvědět co možná nejvíce. Věříme, že naše postoje a názory vás osloví a že se s většinou z nás můžete ztotožnit.

Pirátské listy ke stažení zde...

Kontaktujte nás

Piráti preferují elektronickou komunikaci. Těšíme se na vaše dotazy, nápady a podněty, které nám můžete předat pomocí následujících komunikačních prostředků.

Facebook

Email