Kandidátní listina PIRÁTŮ V KADANI - Volby do zastupitelstva města Kadaně 2018

Myšlenky a zásady, které jsou zapracovány do volebního programu výše, je připraveno prosazovat těchto sedmadvacet kadaňských patriotů. Kandidátní listina obsahuje vyváženou kombinaci státních úředníků, jejichž silnou stránkou za odbornými znalostmi je především orientace v právním řádu, dále osobností z neziskového i soukromého sektoru, které kromě odborných znalostí vynikají v provozní ekonomice. Samozřejmostí jsou zkušenosti s řízením lidských i kapitálových zdrojů. Náš tým je nad rámec kandidujících ale daleko širší, máme celou řadu konzultantů a poradců, díky nimž jsme schopni obsáhnout kompletní portfolio oblastí, které se na radnici řeší jak v oblasti samosprávy, tak i správy státní. Děkujeme za Váš hlas.

Ing.Jana
HLADOVÁ41 let

úředník - vedoucí odboru životního prostředí environmentalistka, členka České pirátské strany

Vystudovala jsem ČZU v Praze obor Regionální environmentální správa. V současné době vedu odbor životního prostředí Magistrátu města Chomutova. Žiji od narození v Kadani s manželem a dvěma dětmi. O politiku se zajímám odjakživa, ale až Piráti mne přesvědčili, že se v ní mohou realizovat i inteligentní, nezkorumpovaní lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch, a že je naděje na změnu. Zajímá mne vše co souvisí s bytím člověka a jeho budoucností na této planetě - nicméně specializace je ekologie a ochrana životního prostředí. Ráda bych se podílela na zefektivnění státní správy v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí, například prostřednictvím zapojení odborníků jako poradních složek legislativních procesů a potlačením ekonomického lobbingu. Aktivně řeším problematiku odpadů a světelného znečištění. Jsem aktivní sportovně založený člověk. Nejspokojenější jsem v přírodě s rodinou a přáteli, při dobrém jídle a pití:-). Současně vyhledávám kulturu všeho druhu, přednost má rocková muzika, artové filmy a dokumenty. Mám slabost pro publicistiku.

Jany článek ... Pojďte s námi na ně

Mgr.Hana
VODRÁŽKOVÁ45 let

ředitelka neziskové organizace RADKA z.s. členka České pirátské strany

Jsem rodilá kadaňačka a žiju zde s manželem a 3 dětmi. Na dění a rozvoji našeho města se chci aktivně podílet. Již minimálně 15 let to činím nejenom díky svému povolání - řídím neziskovou organizaci RADKA z.s., která má i širší regionální působnost i mezinárodní aktivity. Jsem členkou prezidia střešní organizace Síť pro rodinu, členkou MENSY a hrdou členkou pirátské strany. Vystudovala jsem zdravotnickou školu v Chomutově a poté magisterské studium fyzioterapie (obor interní civilizační choroby) na FTVS UK Praha. Několik let jsem se oboru věnovala, dále mám zkušenosti z byznysu, ale po narození dětí jsem se rozhodla věnovat komunitnímu rozvoji. Založila jsem občanské sdružení, které se postupně rozrostlo do několika poboček i center služeb - od volnočasových aktivit, přes neformální i formální vzdělávání dětí i dospělých po sociální služby, dobrovolnictví a zahraniční spolupráci. Veřejně prospěšný sektor považuji za nejefektivnější pracovní prostředí, kde všechno jde, protože se chce, je zájem, flexibilita, spolupráce a srdce i rozum v rovnováze. Mám ráda nové výzvy a snažím se aktivovat i ostatní.

Hany článek ... Quo vadis Česko? Hany článek ... Nejkrásnější město Kadaň

Ing.David
ČERNÝ35 let

státní požární dozor - HZS Ústeckého kraje bez politické příslušnosti

Vystudoval jsem VŠB-TU Ostrava obory Informační a systémový management a Systémové inženýrství v oblasti surovin. V současné době vedu pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Ústeckého kraje ÚO Chomutov. Žiji od narození v Kadani, momentálně i s manželkou a dvěma dětmi. Společenskou a politickou situaci aktivně sleduji dlouhodobě a ve 35 letech je čas aktivně jen nesledovat, ale aktivně se zapojit. Kromě požární bezpečnosti staveb, která je mi kromě práce i koníčkem, patří mezi mé hlavní záliby sport, aktivně šachy, tenis a golf, kultura, především divadlo, aktivně kytara a malování. Po narození dětí se vše zmíněné dostalo na druhou kolej a nejvíce času trávíme společně s rodinou. A právě kvůli naší nastupující generaci a její budoucnosti je potřeba vstoupit do veřejného dění. Očekávání celospolečenských změn, v souvislosti s kandidaturou do komunální politiky, by bylo jistě naivní, ale jako začátek se jistě jedná o vhodnou volbu. Někde je začít potřeba a Česká pirátská strana je jednou z mála demokratických stran, která je již silně etablovaná ve všech vrstvách politického systému a díky své otevřenosti a transparentnosti zatím rozhodně neselhala.

Davidův článek ... Pojďme to pohlídat!

Bc.Stanislava
HAMÁKOVÁDiS.35 let

vedoucí dobrovolnického centra, sociální pracovnice bez politické příslušnosti

Narodila jsem se v Karlových Varech a dětství jsem prožila ve Žluticích na Karlovarsku. Střední školu, obor veřejnosprávní činnost, jsem studovala v Nejdku. V roce 2004 jsem se přestěhovala do Kadaně za svým budoucím manželem. V současné době jsem vdaná a matka 2 dětí. V r. 2014 jsem složila absolutorium (DiS.) na VOŠ v Mostě a v r. 2017 jsem získala titul Bc. na VŠFS, obor sociálně právní činnost. Od r. 2006 jsem působila jako aktivní dobrovolnice a dobrovolnictví jsem se věnovala nepřetržitě až do r. 2013, kdy jsem se stala vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorkou dobrovolníků. Dobrovolnictví pro mě znamená jak najít sám sebe a jak předat to dobré v nás dál. Rozvoji dobrovolnictví se věnuji i na regionální a národní úrovni.

Stanislavy článek ... Dobrovolnictví

Ing.Pavel
MILTNER37 let

geodet bez politické příslušnosti

Studoval jsem pozemní stavitelství na střední odborné škole v Kadani, poté jsem úspěšně dokončil studium Inženýrské Geodézie na Fakultě Stavební Vysokého učení Technického v Brně. Po studiu jsem nastoupil v soukromé firmě, a i nadále se věnuji geodézii. Byl jsem zaměstnancem geodetických firem, které se specializovaly na výstavbu silnic, další se věnovala hlavně revitalizaci elektráren Tušimice, Počerady a další. Nyní jsem zaměstnán v Severočeských dolech. V Kadani jsem se narodil a vnímám své město jako nejhezčí v okolí a chtěl bych přispět k jeho dalšímu zvelebování. Vzhledem k mé odbornosti jsem měl možnost nahlédnout do zadávání výběrových řízení na stavby, a tak bych rád zúročil své zkušenosti a zajistil férovější podmínky i pro menší podnikatele. Podporuji transparentnost všech zakázek, které jsou městem veřejně zadávány.

Mgr.Jiří
KOPICA39 let

muzejník, historik bez politické příslušnosti

Po úspěšné maturitě na kadaňském gymnáziu, následovalo také úspěšné studium na FF UP v Olomouci v oborech historie a sociologie. Poté náseldoval úspěšný návrat do rodné Kadaně a práce v nově založeném městském muzeu. Muzejničení se mi pak stalo "osudným", takže jsem pracoval v muzeích v Žatci a následně i v Chomutově, kde jsem doposud. Přitom jsem vydal pár knih a publikoval něco článků. K zájmům patří historie, běh a dobré víno. A také zájem o politiku, ať už tu místní, tak republikovou.

Ing.Hana TIRPÁKOVÁ25 let

administrativní pracovnice – účetní

V současné době pracuji jako administrativní pracovnice-účetní, ale mým cílem je dál se vzdělávat a někam se posunout. Vystudovala jsem obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní, a při magisterském studiu jsem se zaměřila na veřejnou správu v Evropské Unii. Politiku a moc veřejnou tedy znám spíše z teoretické části a nyní bych ráda i prakticky pronikla do centra dění. Zajímá mě vše co se v našem městě děje, nejvíce ale oblast financí a sociálních věcí. Dle mého názoru, je také důležité podporovat vzdělávání a celkově mladé lidi, protože tím si tvoříme svou budoucnost.

Hany článek ... Zaměstnanecké benefity – Home office

Ing.Miloslava
KARFILÁTOVÁ52 let

personalistka bez politické příslušnosti

Pocházím z K. Varů, kde jsem absolvovala základní a střední školu. Vysokoškolské vzdělání jsem získala na VŠEM Praha. Bakalářské v oboru Komunikace a lidské zdroje, magisterské v oboru Management firem. Do Kadaně jsem přišla v roce 2004 jako personalistka tehdy jediného investora na nově vznikající průmyslové zóně Královský vrch. Nejprve jsem dojížděla, po necelém roce jsem se do Kadaně i s rodinou přestěhovala. Za uplynulých 14 let v Kadani jsem zažila na vlastní kůži vliv ekonomických cyklů na trh práce. Od 17% nezaměstnanosti v roce 2004 přes rozvoj v následujících letech, krizi v letech 2008-2009 až po dnešní dny, kdy množství zaměstnavatelů a jejich poptávka po pracovní síle převyšuje nabídku našeho města. Z toho důvodu zaměstnavatelé musí zaměstnance získat jinde a z toho plynou potíže jako nedostatek bytů, nedostatek lékařů, brzy může přijít nedostatek kapacit ve školkách a školách atd. Jako člověk, který zná potřeby zaměstnavatelů i zažil stěhování za prací z pozice zaměstnance, bych svými zkušenostmi ráda přispěla ke zmírňování těchto potíží ve městě, které už řadu let považuji za svůj domov.

Miloslavy článek ... Toulky městem

Bc.Jiří
JEDLIČKA54 let

živnostník bez politické příslušnosti

Od narození žiju v Kadani, vystudoval jsme VŠCHT Praha obor Chemie a analýza potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Zajímám se o historii stravování, astronomii, houbaření a mykologii. Rád bych aktivně měnil zejména postoje společnosti směrem k šetrnému vztahu k naší planetě.

Jiřího článek ... Koření - přirozený elixír zdraví

Bc.Alice
BATUJEVA38 let

asistent pedagoga, lektor tance bez politické příslušnosti

Pocházím ze Zlína, v Kadani žiji s manželem a dcerou od r. 2012. Vystudovala jsem obor Bezpečnostně-právní činnost (Bc.) na Policejní akademii v Praze a obor Sociální pedagogika (Bc.) na Univerzitě T.Bati ve Zlíně. Profesně, jako OSVČ, se patnáctým rokem věnuji tanci a pohybu - jako tanečnice orientálních a etnických tanců, lektorka tanečních kurzů a fitness instruktorka skupinových cvičení pro děti a dospělé. Druhým rokem také pracuji jako asistentka pedagoga na ZŠ. Pirátskou stranu podporuji, protože vznikla ze snahy slušných lidí změnit věci v naší zemi k lepšímu. Vnímám ji jako moderní stranu, která se vedle tradičních témat jako vzdělání či bydlení, věnuje také aktuálním tématům dnešní doby jako je digitalizace a ekologie. K řešeným problémům přistupuje se "zdravým selským rozumem" a je nekompromisní a nezkorumpovaná ve svých názorech a postojích. Hájí svobodu občanů a prosazuje transparentnost politické moci. Je tak obohacením každé politické scény, ať už na úrovni celostátní či obecní.

Alice článek ... Zdravý pohyb dětí

Bc.Nikola
HALOUZKOVÁDiS.26 let

vedoucí nízkoprahového zařízení bez politické příslušnosti

Je mi 26 let a jsem z Kadaně. Pracuji jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Naděje. Vystudovala jsem VOŠ sociálně právní činnost, VŠKV právní specializaci a nyní studuji na VŠFS kriminalisticko právní specializaci. Mezi mé záliby patří hudba, trávení volného času s přáteli, zvířata, kultura, četba a aktuální dění.

Mgr.Monika
KUBOVÁ41 let

lektorka, překladatelka bez politické příslušnosti

Monika je maminka malého syna. Ráda chalupaří. Jako překladatelka je zárukou, že každý náš oficiální text v angličtině, bude bezchybný a na úrovni. Jako lektorka má zájem o vzdělávání a sociální oblast, zejména péči o rodiny s dětmi.

Alexandra
OKAFOR22 let

podnikatelka bez politické příslušnosti

Vystudovala jsem stavební a průmyslovou střední školu v Kadani, obor management ve stavebnictví, ale nyní se tomu věnuji jen okrajově. Momentálně se naplno věnuji rodině a podnikání v oboru gastronomie a kultury. Z pohledu podnikající mámy jsem zjistila jak je mnohdy složité sloučit pracovní a rodinný život, a jak moc času zabere vyřizování na úřadech, který lze trávit třeba s rodinnou. Jsem proto velkým zastáncem digitalizace veřejné správy a přizpůsobení podmínek pro pracující matky. Rada bych také zabojovala za to, aby se pro někoho tzv. mrtvá Kadaň v oblasti kultury změnila na Kadaň živou.

Karel
VODRÁŽKA50 let

podnikatel bez politické příslušnosti

Narodil jsem se a žiju v Kadani stále, ikdyž rád cestuji, ale rád se vracím domů. Vystudoval jsem pár škol potřebných pro samostatné podnikání a živím se sám již přes 20 let. Dělám co mě baví - truhlářství - poctivé řemeslo a snažím se přežít v podnikatelském prostředí u nás. Ve volném čase se od mala věnuji sportu a vedu k němu i své děti. Poznal jsem hodně jiných měst a Kadaň na tom není špatně, ale šlo by toho pro lidi udělat ještě víc -např. v oblasti sportovního vyžití (nejen) dětí. Všechno je o otevřené komunikaci a dobré vůli a především o pochopení, že spravovat město je veřejný závazek a ne prostředek moci.

Daniel
CAMBOLO18 let

student bez politické příslušnosti

Danielovi bude krátce před volbami 18 let. Je student, zajímá ho počítačová grafika, takže nám pomáhá s tvorbou našich materiálů. Jeho zaměření je na kulturní život města a příležitosti pro mladé lidi.

Jiří
NEUMANN56 let

OSVČ bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v roce 1961 v Trutnově. Část dětství jsem prožil v Kadani, po té jsem se přestěhoval do Mělníka. Odtud jsem absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Mladé Boleslavi. Po maturitě jsem nastoupil do základní vojenské služby ve Vyšším Brodě. Po vojenské službě jsem se přestěhoval zpět do Kadaně, kde jsem nastoupil jako technický pracovník v elektrárně Tušimice, kde jsem pracoval přes 25 let. V současné době pracuji jako OSVČ. S rodinou žijeme v Kadani 35 let. Již 20 let se angažuji v ledním hokeji a 15 let jsem aktivním členem výboru spolku SK Kadaň – mládež. Mezi mé priority patří sportovní vyžití mládeže v našem městě.

Marek
KRATOCHVÍL35 let

inspekční elektrikář bez politické příslušnosti

Od narození žiju v Kadani, jsem ženatý a mám 1 dceru. Pracuji jako inspekční elektrikář a ve volném čase jsem sportovní instruktor nebo již několik let dobrovolník. Není mi lhostejná budoucnost Kadaně a rád pomůžu prosazovat dobré nápady pro všechny lidi.

Michal
MÉSZÁROS22 let

ICT specialista bez politické příslušnosti

Pracuji jako specialista provozu přenosových sítí v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie. Vystudoval jsem SPŠSaOA Kadaň v oboru Stavitelství. Po vystudování jsem působil jako projektant v oboru výstavby a rekonfigurace základnových stanic pro mobilní operátory. Po roce působení v tomto oboru jsem pracoval jako projektant pozemních staveb a participoval jsem na několika zajímavých projektech a stavbách. Z osobních důvodů jsem následně firmu i obor opustil a rozhodl se rekvalifikovat. Nyní pracuji jako specialista provozu přenosových sítí pro NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.), která dodává a spravuje komunikační technologie a sítě pro Ministerstvo vnitra České republiky. Současně si doplňuji elektro vzdělání a mým cílem je rozvíjet se v oboru komunikačních technologií.

Ing.Jiří
BENEŠ42 let

hlavní účetní bez politické příslušnosti

1 žena, 4 děti a 1 kocour. Pracuji jako hlavní účetní ve firmě HOPI s.r.o. Mám rád britský a americký hard rock, italskou kuchyni, italské knihy, italské filmy, italské boty, italštinu a francouzská auta. Rád cestuji a vymetám hrady, zámky, muzea a galerie. A mám rád kavárny a černý humor.

Miroslava
LEBDUŠKOVÁ46 let

kuchařka bez politické příslušnosti

Je mi 46 let, mám 3 děti (1 dvojčata) a jsem kuchařka v mateřské školce Čtyřlístek. Ráda se věnuji skautingu, cyklistice a aktivně se zapojuji do akcí na ochranu životního prostředí.

Marcela
HEJTMÁNKOVÁ48 let

pracovník v sociálních službách bez politické příslušnosti

Původním povoláním jsem aranžér, který se shodou okolností ocitl v síti sociální služby. A jelikož v mém životě je náhod vícero, ocitla jsem díky ní i na této kandidátce. Když mě kamarád požádal, abych kandidovala za Piráty, řekla jsem si proč ne? A tak jsem tady, s nulovou politickou zkušeností, ale s očima otevřenýma a uměním naslouchat. To považuji za velice důležité, umět vyslechnout někoho, koho něco trápí a pokud je to v lidských silách, umět i pomoci.

Irena
HOFHANS46 let

učitelka ZUŠ bez politické příslušnosti

Je jí 46 let a je učitelkou v Základní umělecké škole v Klášterci nad Ohří.

Jana
VILDOVÁ33 let

mateřská dovolená bez politické příslušnosti

Je mi 34 let a pocházím z Kadaně, kde i nadále žiji se svým manželem a tříletým synem. Vystudovala jsem střední školu v oboru hotelnictví a turismus, aktuálně jsem na RD. Mezi mé záliby patří především trávení času s mým synem a mou rodinou ale také cestování.